Haags Historisch Museum

De Wereld in Den Haag

© A.M. Minnaard Fotografie

Den Haag is een stad van aankomst. Dat is nu het geval, maar was vroeger niet anders. Den Haag is gevormd door verschillende grote en kleine migratiegolven. Wie beter kijkt, ontdekt de migrantenachtergrond van vele stadsgenoten. Van de Hagenaar wiens verre voorouders met de ‘val van Antwerpen’ rond 1600 vluchtten naar Den Haag tot de Hagenaar wiens Turkse of Marokkaanse grootouders als gastarbeiders naar Den Haag kwamen in de jaren ’60 van de vorige eeuw. En, hoeveel inwoners van de stad hebben een Indische of Surinaamse familiegeschiedenis? Van diplomaat en expat tot politiek vluchteling en internationale student: de wortels van Hagenaars zijn lang niet altijd Haags. In de les staat de vraag centraal hoe migranten in de loop der eeuwen steeds een bijdrage hebben geleverd aan het uiterlijk en het karakter van de stad Den Haag. Veel van wat tegenwoordig beschouwd wordt als typisch Haags vindt zijn oorsprong in migratie.

Migranten brachten en brengen nieuwe inzichten, nieuwe stijlen, nieuwe producten en nieuwe oplossingen voor oude problemen met zich mee. De stad is er rijk en veelzijdig door geworden.

Doelstellingen van de les

Leerlingen worden gestimuleerd na te denken over hoe wij in onze eigen tijd kijken naar het verschijnsel migratie. Door het bestuderen van enkele migratieverhalen uit de collectie van het museum verkennen leerlingen diverse perspectieven op migratiegeschiedenis. In het voorbereidende lesmateriaal worden de leerlingen uitgenodigd hun eigen migratie- en familiegeschiedenis te onderzoeken en maken kennis met de achtergrond van hun klasgenoten.