Museon

Wereldkaart in beweging

Wie een wereldkaart uit 1942 vergelijkt met de huidige indeling van de wereld ziet een groot verschil. Niet alleen heersten Duitsland, Italië en Japan op het hoogtepunt van hun macht over grote delen van Europa, Noord-Afrika en Azië. Ook waren met name Europese landen als Frankrijk, Engeland en ook Nederland heerser over koloniale rijken in Afrika, Amerika en Azië. Aan dit alles kwam een eind door de strijd van de geallieerden tegen de drie asmogendheden. Deze les benadert de Tweede Wereldoorlog en de gevolgen hiervan vanuit een mondiaal perspectief. Aan de orde komen onder meer de oprichting van de Verenigde Naties in 1945 en de dekolonisatie in de periode hierna.

Tegelijkertijd maakt deze les de wereldoorlog klein door in te zoomen op de ervaringen van mensen die de Tweede Wereldoorlog als kind of jongere meemaakten in Nederland, Suriname, de Antillen, Marokko of Nederlands-Indië.

Doelstellingen van de les

De leerlingen kijken naar de Tweede Wereldoorlog als een wereldwijde strijd tussen asmogendheden en geallieerden en verdiepen zich in de levensverhalen van kinderen in verschillende landen en met uiteenlopende achtergronden. De leerlingen leren dat de Verenigde Naties is opgericht door de geallieerde landen (‘United Nations’) en als hoofddoel heeft om te zorgen voor vrede.