Museum Sophiahof/Indisch Herinneringscentrum

Dilemma’s voor vrijheid

Nederland was ooit groter dan het nu is. Zo hoorde Indonesië indertijd bij Nederland: Nederlands-Indië. Na de Tweede Wereldoorlog in Europa werd er in de vroegere kolonie nog doorgevochten. Soekarno verklaarde Indonesië onafhankelijk en het duurde nog vier jaar voordat de soevereiniteits­overdracht in 1949 door Nederland getekend werd.
Indonesië was vrij maar niet iedereen voelde zich vrij.
Blijf je of ga je? Wie beïnvloedt jouw keuze? En wat maakt wie je bent? Is dat je paspoort, waar je (groot)ouders vandaan komen of hoe je bent opgegroeid?
In deze les ga je bij Het Indisch Herinneringscentrum in op de thema’s vrijheid, identiteit en dekolonisatie en de gevolgen die daarvan nog merkbaar zijn in de Nederlandse samenleving. Zijn de vragen die toen gesteld werden nu nog steeds relevant?

Doelstellingen van de les

Leerlingen leren meer over de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor een van de Nederlandse koloniën.

Ze krijgen inzicht in de verschillende motieven om te migreren en kunnen aan het einde van de les reflecteren op hoe mensen naar elkaar kijken en hoe er naar zichzelf gekeken wordt.