Nationaal Monument Oranjehotel

Besef hoe kwetsbaar vrijheid is

© Jelmer Bouma

Het Oranjehotel was de bijnaam van de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 hield de Duitse bezetter hier ruim 25.000 mensen gevangen voor verhoor en berechting: verzetsstrijders, maar ook Joden, Roma en Sinti en communisten.

In deze les ontdekken de leerlingen aan de hand van tien verhalen van echte gevangenen de geschiedenis van het Oranjehotel. Het verhaal van Riet Hoogland (21) bijvoorbeeld, die werd opgepakt omdat ze een kritisch gedichtje over de Duitse bezetter schreef. In groepjes bekijken de leerlingen het gebouw en maken verschillende vragen en opdrachten. Deze vragen vormen een samenhangend geheel, waarbij de achtergrond en persoonlijke blik van de gevangenen en het ontbreken van vrijheid centraal staan.

Hoe is het om te leven in een land waarin je geen vrijheid hebt en niet meer kan doen wat je wilt? Welke keuzes maken mensen in tijden van rechteloosheid, onderdrukking en vervolging? En waarom is het belangrijk dat we stilstaan bij deze geschiedenis?

Doelstellingen van de les

Leerlingen krijgen inzicht in de gevolgen van de aantasting van de rechtsstaat en worden zelf aan het denken gezet over het belang van vrijheid en recht. Daarnaast leren ze over het leven tijdens de Duitse bezetting en de verschillende keuzes die mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten.