Nieuw erfgoededucatie-project Cultuurmenu VO

Het ‘Cultuurmenu VO’ is een nieuw erfgoededucatie-project voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de regio Den Haag. Haagse musea/erfgoedinstellingen geven erfgoedlessen, die aansluiten op de leergebieden ‘Kunst en cultuur’ en ‘Mens en maatschappij’. Deze lessen worden aangeboden in verschillende menu’s voor klas 1 tot en met 3 op twee niveau's, voor vmbo tl en havo/vwo.

Cultuurmenu VO

De filosofie achter de opzet van de menu’s is dat een leerling gedurende drie jaar een bepaald menu binnen een gekozen leerlijn zal volgen, waardoor er een stapeling van kennis en beleving plaats vindt. Ieder menu heeft een of meerdere gezamenlijke thema’s, zoals oorlog, vrede en mensenrechten of meesterwerk en vakmanschap in de kunst.

Voor het primair onderwijs bestaat al enige tijd het Cultuurmenu PO, hier doen jaarlijks 28.000 leerlingen aan mee. De leerlijn ‘kennismaken met cultureel erfgoed’ staat centraal. Het Cultuurmenu voor het VO biedt een leerlijn met een meer verdiepende menustructuur.

Pilot december 2016 en start schooljaar 2017-2018
Door middel van een pilot is in december 2016 onderzocht of het project aansluit bij de wensen van de scholen. Drie scholen uit Den Haag, Christelijk College De Populier, Lyceum Ypenburg en Zuid-West College deden mee met 24 klassen. De positieve resultaten van de pilot  hebben er toe geleid dat het project het komende schooljaar voor het eerst aangeboden kan worden aan de middelbare scholen in de regio Den Haag.

Meerwaarde van het aanbod
Jongeren/leerlingen van twaalf tot en met vijftien jaar komen vanuit huis niet vaak in een museum, door een aanbod te maken in klassenverband komen ze er wel via de school. De museumlessen sluiten aan op het leergebied en de vakken die in het leerjaar behandeld worden. De lessen sluiten zo veel mogelijk aan op de leefwereld van de leerlingen en kunnen een brugfunctie vervullen naar eigen originaliteit en aanleg.

Wat gaan de leerlingen doen?
(Rond) kijken en luisteren, deelnemen aan workshop/zelf actief zijn, onderzoeken, samenwerken, presenteren en reflecteren en natuurlijk de blik verruimen!

Wat is er nog meer?
Voorbereidend- en/of verwerkend lesmateriaal.
Busvervoer is gratis.
In tegenstelling tot de eerdere vermeldingen kan het busvervoer voor klassen die niet zelf op de fiets kunnen komen naar het museum GRATIS aangeboden worden. Hierbij wordt wel een bepaald maximum aan boekingen gehanteerd. U krijgt bij het boeken een melding als het maximum is bereikt, dan betaalt de school 127,00 per klas.
Dit aanbod van gratis busvervoer geldt alleen voor het eerste schooljaar 2017-2018 waarin het project start en is alleen geldig voor scholen uit de regio Den Haag, dat wil zeggen voor scholen uit Den Haag, Delft, Leidschendam, Voorburg, Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar. Het boeken van een bus kan via deze website.

Kosten per leerling
Per leerling kost deelname € 5,75

Meedoen?
Het voortgezet onderwijs, regio Den Haag, kan vanaf  23 mei 2017 zich inschrijven voor schooljaar 2017-2018.

We wensen de leerlingen en de docenten veel plezier bij het volgen van de Cultuurmenu VO lessen!
Het Cultuurmenuteam

Museumeducatie en theatervoorstelling voor voortgezet onderwijs

cultuurmenu VO actieflyer

oorlog, vrede en mensenrechten

Speciaal samengesteld in het kader van de Nationale Herdenkingsdag op 4 mei en de Bevrijdingsdag op 5 mei 2018.
Dit programma is te boeken door het sturen van een mail aan sbal@cultuurmenu.nl.
Flyer is te bekijken door op bovenstaande afbeelding te klikken.

Met dank aan…

Cultuurmenu nu op Facebook

‘Like’ onze pagina en blijf op de hoogte m.b.t. de laatste ontwikkelingen.