Kinderboekenmuseum

Wat was er eerst? Het woord of het beeld?

Leerlingen kruipen in de huid van een illustrator en denken na over hoe een fragment uit een tekst in beeld gevangen kan worden. Heeft de illustrator dit letterlijk gedaan of juist gebruikgemaakt van zijn fantasie? Is er eerst tekst en volgt daarbij een illustratie of andersom? Hoe werken schrijver en illustrator samen? Middels teken- en kijkopdrachten stappen leerlingen in de rol van illustrator en denken ze na over techniek en kleurgebruik, leren ze beargumenteren wat ze wel en niet mooi vinden en schrijven ze hun eigen verhalen bij illustraties.

Doelstellingen van de les

De leerlingen maken kennis met illustraties als kunstvorm. Ze onderzoeken op actieve wijze de verschillen, ontdekken hoe fantasie werkt en hoe woord en beeld elkaar aanvullen.