Kunstmuseum Den Haag

Wonen in een schilderij

Interieurvormgeving is een belangrijke discipline binnen De Stijl en de Nieuwe Kunst, het werd vergeleken met schilderen. Leerlingen bekijken autonome en toegepaste kunstwerken op de tentoonstelling en beoordelen de functie, de esthetische waarde en de autonomie. Welke betekenis heeft de rol van de kunstenaar en wat is de invloed van belangrijke ontwikkelingen in de maatschappij op kunst?

Doelstellingen van de les

De leerlingen maken kennis met De Stijl en de Nieuwe Kunst. Zij vergelijken autonome kunstwerken met toegepaste kunst en onderzoeken hoe een stijlperiode zichtbaar is binnen verschillende kunstdisciplines. Leerlingen ontdekken het effect van maatschappelijke ontwikkelingen op kunst en denken na over de rol van de kunstenaar.