Praktische informatie

Zeventien museumlessen/workshops

Aan dit project doen zestien Haagse musea en erfgoedinstellingen mee:

 • Fotomuseum Den Haag;
 • Afdeling Monumentenzorg van de Gemeente Den Haag;
 • Haags Historisch Museum;
 • Kinderboekenmuseum – Literatuurmuseum;
 • Kunstmuseum Den Haag;
 • Museum Molen de Vlieger;
 • Museum Prinsenhof Delft;
 • De Mesdag Collectie;
 • Rijksmuseum de Gevangenpoort;
 • Panorama Mesdag;
 • Nationaal Monument Oranjehotel;
 • Huis van het boek;
 • Muzee Scheveningen;
 • Nationaal Archief;
 • Vredespaleis;
 • West Den Haag

De interactieve lessen voor klassen 1 t/m 3 zijn per leerjaar/per klas te boeken. Op de website staan voorbereidende en verwerkende lesmaterialen. Voor het praktijkonderwijs zijn er in totaal 10 lessen, verder zijn alle lessen geschikt voor vmbo t/m gymnasium. Iedere les wordt steeds op het niveau van de klas afgestemd.

De interactieve lessen

De interactieve lessen zijn opgebouwd uit een receptief, een productief en een reflecterend deel. Zo zullen de leerlingen kijken, luisteren, onderzoeken, een creatief proces volgen, zelfstandig opdrachten uitvoeren en de opgedane kennis en ervaring interpreteren. De lessen duren 75 minuten.

Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal voor op school

Het lesmateriaal kan gratis worden gedownload op cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs. De museumles van Cultuurmenu VO begint en eindigt op school met het maken van het voorbereidende en verwerkende lesmateriaal. Het is belangrijk dat de leerlingen goed voorbereid zijn op het bezoek en de museumles na afloop goed verwerken. Vanaf augustus 2024 staan alle lesmaterialen online.

Deelnamekosten per leerling per les

Deelname aan de lessen kost per les € 7,95 per leerling. Dit bedrag kan ook verrekend worden met de CJP Cultuurkaart van de school.

Busvervoer

Alleen voor scholen uit de regio Den Haag (Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Delft, Leidschendam, Voorburg, Westland) is bus­­vervoer voor € 45,00 per klas mogelijk t/m eind april 2024. Van 1 mei t/m 15 juni is bus­vervoer duurder en alleen voor lokaal vervoer uit regio haaglanden op aanvraag beschikbaar. Mailen of bellen naar info@babviostouringcars.nl of tel. 0174-315090. Klassen kunnen uiteraard ook met eigen vervoer komen. Busvervoer betalen met CJP Cultuurkaart is mogelijk. Scholen van buiten de regio Den Haag kunnen alleen deelnemen als ze met eigen vervoer of openbaar vervoer komen. Het busvervoer kan tijdens de online inschrijving op de website direct geboekt worden.

Een half uur voor aanvang van de les staat de bus klaar op de afgesproken opstapplek. Is de rijafstand langer, dan belt de busmaatschappij de school om een andere tijd af te spreken. Zelf bellen met de busmaatschappij BAB-VIOS Touringcars kan ook: 0174-315090 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur) Als er busvervoer is geboekt dan wordt u als begeleider vriendelijk verzocht erop toe te zien dat de leerlingen een half uur van tevoren klaar staan op de afgesproken opstapplek. Als de groep te laat komt, kan het museum niet de gehele les geven, omdat er aansluitend vaak volgende museumlessen gepland staan.

Groepsgrootte

De maximale omvang van de groep wordt per museum bepaald. Dit staat aangegeven bij elke les, zowel in deze brochure als op de website. Als de groepsgrootte op het moment van vertrek zal afwijken van het aantal dat bij inschrijving is opgegeven, geef dit dan tijdig door, bij voorkeur via uw eigen account van school of via een e-mail aan cultuurmenu@bezoekplanner.nl. Dit is belangrijk voor het museum en het aantal zitplaatsen in de bus. De groep wordt gesplitst als er voor een les een grotere groep leerlingen is opgegeven dan is toegestaan.

Aantal begeleiders vanuit school

Bij iedere lesomschrijving in de brochure en op de website staat per museum het gewenste aantal begeleiders genoemd. Het is helaas niet mogelijk om meer begeleiders mee te nemen dan wordt aangegeven. Dit heeft te maken met de ontvangstmogelijkheid en met het aantal zitplaatsen in de bus.

Lesmomenten, lestijden en tijdsduur van de les

De lessen van het Cultuurmenu VO worden gegeven in drie periodes waarbij busvervoer mogelijk is: september t/m december, januari t/m april. De lestijden zijn in deze twee perio­des: 9.15 uur, 10.45 uur en 13.30 uur. Daarna van mei t/m 14 juni zijn de lestijden 10.45 uur en 13.00 uur en is busvervoer mogelijk op aanvraag. Alle museumlessen duren 75 minuten, alleen de les van het Nationaal Archief duurt 105 minuten.

2024-2025 Inschrijven schooljaar

Inschrijven kan vanaf 13 mei 2024 t/m half juni 2025.
De school kan in het online boekingssysteem per museum uit beschikbare data kiezen. De lessen zijn per leerjaar/per klas te boeken.

Inschrijven schooljaar 2024-2025 kan op twee manieren

Inschrijven kan vanaf 13 mei 2024 t/m half juni 2025 via de website.
U kunt hier een account aanmaken.

 1. De school kan in het online boekingssysteem per museum uit beschikbare data kiezen. De lessen zijn per leerjaar/per klas te boeken.
 2. Zit uw datum er niet bij, op maat aanvragen kan ook. Dan kunt u via uw account in Bezoekplanner minimaal een maand van tevoren een verzoek indienen. De extra boekings- en administratiekosten zijn 20 euro vanaf 3 boekingen. In nauw overleg met de school worden er dan lesmomenten met het museum en eventueel busvervoer geregeld. Dit bedrag kan ook betaald worden met de CJP kaart.

Opgeven van klassen en reserveren

Bij het aanmaken van een reservering wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen. Wilt u dit zo nauwkeurig mogelijk doen, dit is belangrijk voor het samenstellen van het rooster.
Vult u bij de gegevens altijd in:

 1. alle klassen die u wilt opgeven met het juiste aantal leerlingen per klas
 2. het niveau van de groep
 3. de naam van de klassendocent die meegaat

Vervolgens wordt het leerjaar van de klas aangegeven. Daarna worden de beschikbare musea getoond. Na het selecteren van een museum kan een keuze worden gemaakt uit één van de beschikbare data.

Verhindering van de groep binnen 24 uur

Als binnen 24 uur voor aanvang van een les blijkt dat een groep verhinderd is, dit graag z.s.m. doorbellen aan de hotline: 0174-315090 en daarna ook invoeren via uw account. Bellen met de hotline kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

Roostervragen – roosterwijzigingen

Stuur een bericht via het account van de school via de homepage­berichten, icoon ‘stuur een bericht’, of stuur een e-mail naar de roosterhelpdesk: cultuurmenu@bezoekplanner.nl.

CJP Cultuurkaart

Tenslotte wordt gevraagd of uw school nog gebruik wil maken van de huidige CJP Cultuurkaart van het schooljaar 2023/2024 of van het nieuwe schooljaar 2024/2025, of dat u geen gebruik wil maken van deze kaart.

Vijf euro subsidie per leerling Gemeente Den Haag

De Gemeente Den Haag geeft € 5,00 per leerling voor klas 1 t/m 3 subsidie aan Haagse scholen die aangesloten zijn bij de CJP Cultuurkaart. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u de klassen inschrijven via de website van CultuurSchakel. De gemeentelijke subsidie geldt voor alle lessen voor klas 1 t/m 3 voor alle scholen met een CJP Cultuurkaart!

Reserveringen en start Cultuurmenu VO

Op de website kan de school altijd de reser­veringen bekijken. Na de reservering is er per boeking nog 2 dagen bedenktijd, daarna zijn de reserveringen definitief. De eerste museumlessen zullen in september 2024 van start gaan.

Annuleren

Het is altijd mogelijk om een les te annuleren. De reden van annulering bepaalt of de klas in aanmerking komt voor een vervangende les. Restitutie van het lesgeld vindt bij annulering niet plaats, tenzij het gaat om een geval van overmacht of een uitzonderlijke situatie (extreme weersomstandigheden, plotselinge ziekte). In het account van de school kunnen de lessen geannuleerd worden. Daar wordt ook gevraagd om de reden en of er een ander lesmoment wordt gewenst. Afhankelijk van de (ernst van de) reden krijgt de school een vervangende datum voor de les. Let op: Deze vervangende les kan in rekening worden gebracht als de reden van annulering niet valt onder een situatie van overmacht en voor het omboeken rekenen we € 45,00 per omboeking.

Relevante wijzigingen voor het rooster doorgeven

Hieronder vallen alle andere relevante zaken als: wijziging aantal leerlingen, adreswijziging, opstapplaatswijziging of splitsing van de groepen. Zij kunnen via het account van school worden doorgegeven. Op de homepage staat een knop met ‘stuur een bericht’. U kunt eventueel ook een e-mail sturen aan de helpdesk: cultuurmenu@bezoekplanner.nl.

Annuleren via uw account

Wilt u een reservering annuleren die niet binnen 24 uur plaatsvindt? Volg dan de instructies in uw account. Of de groep in aanmerking komt voor een andere les, hangt af van de reden van annulering. Er wordt via een mail­berichtensysteem een andere les gezocht. Uitzonderingsgevallen worden apart door het Projectenbureau Haagse Musea beoordeeld.
Bij een annulering van een les krijgen de betrokken school, het museum en de bus­- maatschappij een e-mail en de les krijgt de status ‘geannuleerd’.

Evaluatieformulieren en klankbord­vergadering

Op de website van het Cultuurmenu VO staan evaluatie­formulieren voor de leerkrachten en voor de directie/cultuurcoördinatoren. Ingevulde formulieren komen terecht op het Projectenbureau Haagse Musea en bij het betreffende museum waar de les is gevolgd. Door het invullen van de formulieren draagt u bij aan het zo optimaal laten verlopen Cultuurmenu VO. Ook vindt er ieder jaar een klankbord­vergadering plaats. Alle deelnemende scholen ontvangen hiervoor een uitnodiging. Na de lessen krijgt de leerkracht een brief uitgedeeld waarop staat hoe dit werkt, het is altijd vrijblijvend om hier aan deel te nemen.

Leergebied Burgerschap
Hoofdthema Subthema’s Niveau Klas Instelling
samenleving identiteit alle 1 t/m 3 Haags Historisch Museum
solidariteit alle 1 t/m 3 Rijksmuseum de Gevangenpoort
participatie vmbo t/m gymnasium 3 Literatuurmuseum
oorlog en vrede vrede en internationaal recht alle 1 t/m 3 Vredespaleis
keuzes maken in oorlogstijd alle 1 t/m 3 Museum Molen de Vlieger
belang van vrijheid en recht alle 1 t/m 3 Nationaal Monument Oranjehotel
vrijheid en gelijkheid migratie vmbo t/m gymnasium 1 t/m 3 Nationaal Archief
migratie vmbo t/m gymnasium 1 t/m 3 Monumentenzorg
democratische rechtstaat invloedrijke personen vmbo t/m gymnasium 1 t/m 3 Museum Prinsenhof Delft
Leergebied Kunst en Cultuur
Hoofdthema Subthema’s Niveau Klas Instelling
cultureel erfgoed/ beeldende kunst schilderkunst, Haagse School alle 1 t/m 3 Muzee Scheveningen
schilderkunst en het fenomeen panorama alle 1 t/m 3 Museum Panorama Mesdag
betekenis hedendaagse kunst alle 1 t/m 3 West Den Haag
betekenis van de kracht van het beeld/illustratie vmbo t/m gymnasium 1 Kinderboekenmuseum
boekvormgeving alle 1 t/m 3 Huis van het boek
Nieuwe en moderne kunst, de rol van de kunstenaar alle 1 t/m 3 Kunstmuseum Den Haag
kunst/fotografie, techniek vmbo t/m gymnasium 1 t/m 3 Fotomuseum Den Haag
verzamelingen, schilderkunst en kunstobjecten vmbo t/m gymnasium 1 t/m 3 De Mesdag Collectie

 *alle is praktijkonderwijs t/m gymnasium