Colofon

Uitgave

Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea
Projectenbureau Haagse Musea
Postbus 30313
2500 GH Den Haag
Telefoon 070 3381458

Tekst Sandra Bal, hoofd Projectenbureau Haagse Musea,
18 Haagse erfgoedinstellingen Redactie Werkgroep Educatie, SGPHM

Fotografie Chelsey Honders en Haagse musea/archieven

Ontwerp Eindeloos

Illustraties Josje van Koppen

Ontwerp website: Ed van den Heuvel/webdesign

Oplage brochure 1000

Datum mei 2018