Colofon

Uitgave

Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea
Projectenbureau Haagse Musea
Postbus 30313
2500 GH Den Haag
Telefoon 070-3381458

Tekst Sandra Bal, Projectenbureau Haagse Musea, 17 Haagse erfgoedinstellingen

Redactie Werkgroep Educatie, SGPHM

Fotografie Chelsey Honders en Haagse musea/archieven

Omslag foto Huis van het boek foto Chelsey Honders

Ontwerp Eindeloos

Illustraties Eindeloos

Ontwerp website: Ed van den Heuvel/webdesign

Datum mei 2024

Met dank aan Lyanca van de Groep, curriculumontwikkelaar SLO