Verdiep je in bijzondere collecties van Haagse musea!

Het ‘Cultuurmenu VO’ is een project waar zestien Haagse musea en erfgoedinstellingen aan meedoen. Het is voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in de regio Den Haag.

Cultuurmenu VO

Haagse musea geven lessen met een opeenvolgende leerlijn binnen een menu aan klas 1 t/m 3 van alle vmbo-niveaus en aan havo/vwo. In totaal zijn er zes menu’s om uit te kiezen. Een menu bestaat steeds uit drie musea: het 1e museum in het menu geeft les aan klas 1, het 2e museum aan klas 2 en het laatste museum aan klas 3.

De lessen sluiten aan op de leergebieden en verschillende vakken:

  • Mens en maatschappij: Maatschappijleer, Geschiedenis en Aardrijkskunde.
  • Kunst en cultuur: CKV of KCV en de kunstvakken

Ieder menu heeft een of meerdere gezamenlijke thema’s, zoals: ‘migratie, samenleven en burgerschap’ of ‘toegepaste en autonome kunst, wat is het verschil?’

Jongeren/leerlingen van twaalf tot en met vijftien jaar komen vanuit huis niet vaak in een museum, door een aanbod te maken in klassenverband komen ze er wel via de school. De lessen sluiten zo veel mogelijk aan op de belevingswereld van de leerlingen. Door de lessen in menu’s aan te bieden ontstaat er een verdiepingslijn. Als de school besluit ieder jaar mee te doen, komen de leerlingen regelmatig in een museum. Doordat de musea de leerlingen een positieve ervaring van het bezoek meegeven, zullen de leerlingen hierdoor later eerder een museum binnenstappen.

Wat gaan de leerlingen doen?
Rondkijken en luisteren, zelf actief zijn, onderzoeken, samenwerken, presenteren, reflecteren. Ze gaan zich verdiepen in bijzondere collecties van de Haagse musea.

Kosten per leerling
Per leerling kost deelname € 5,75
Betalen kan ook met CJP Cultuurkaart

Wat is er nog meer?
Voorbereidend- en/of verwerkend lesmateriaal, dit staat op de website.

Busvervoer per klas
Busvervoer is mogelijk voor € 27,50 per klas.
Betalen met CJP Cultuurkaart is mogelijk.

Gratis cultuurmenustrippenkaart voor de contactpersoon van de school en de deel nemende leerkrachten
Alle deelnemende scholen krijgen voor de contactpersoon van de school en de leerkrachten die meegaan naar de lessen, een Cultuurmenustrippenkaartcadeau waarmee gratis museumbezoek aan alle deelnemende musea mogelijk is. Hiermee wordt voorbereiden op het museumbezoek nog leuker en gemakkelijker!

Inschrijven voor 2018-2019 kan vanaf 9 mei 2018
Ieder jaar geeft de school de klassen opnieuw op voor deelname. Het is dus ook mogelijk voor de school om ieder jaar opnieuw te besluiten welke klassen meedoen en in welk jaar ze instromen. De school verplicht zich niet tot deelname voor volgende jaren en ook niet om alle klassen in te schrijven. Het voortgezet onderwijs, regio Den Haag, kan vanaf 9 mei 2018 inschrijven voor schooljaar 2018- 2019, via de website: www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs

Schrijf snel in om te voorkomen dat het volgeboekt is!

We wensen de leerlingen en de docenten veel plezier bij het volgen van de ‘Cultuurmenu VO’ lessen!

Namens het Cultuurmenuteam

Download digitale folder 2018-2019

fotolocatie Mauritshuis

Met dank aan…

Cultuurmenu in beeld

VNG Kleio uitgave Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland
VNG Kleio uitgave Vereniging van docenten geschiedenis en staatsinrichting in Nederland