Het Humanity House is dicht!

Een paar weken geleden kondigde het Humanity House aan te moeten gaan sluiten op 1 november 2020 en dat vinden we zeer betreurenswaardig. In het Humanity House werd onder meer aandacht besteed aan het vluchtelingendrama en speelde het denken over onderdrukking en vrijheid een belangrijke rol. In tien jaar tijd trokken ze zo’n 250.000 bezoekers, onder wie veel studenten en scholieren. De Gemeente Den Haag heeft helaas in de subsidieoverwegingen niet gekozen voor het belang van het voortbestaan van deze bijzondere organisatie. Wie gaat nu het verhaal van het belang van vrijheid en het gevaar van onderdrukking aan kinderen en jongeren vertellen?