Inschrijven voor lessen/workshops kan t/m16 april 2020

Stuur bij speciaal verzoek b.v. projectweek of bepaalde data,

een email naar cultuurmenu@bezoekplanner.nl en sbal@cultuurmenu.nl

Leerlingen gaan in de Haagse musea zelf aan de slag,

met ontdekken en onderzoeken!

Cultuurmenu VO

Het Cultuurmenu VO is een project voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs in Den Haag en regio. Zestien Haagse musea bieden museumlessen aan die speciaal voor het Cultuurmenu VO zijn gemaakt. Onder de noemer ‘musea’ vallen ook alle deelnemende erfgoedinstellingen.

Haagse musea bieden museumlessen aan via een opeenvolgende leerlijn aan klas 1 t/m 3 van het vmbo, havo en vwo. In totaal zijn er zes menu’s om uit te kiezen. Eén menu bestaat steeds uit drie musea: het eerste museum in het menu geeft les aan klas 1, het tweede museum aan klas 2 en het derde museum aan klas 3.

De lessen sluiten aan op de leergebieden en verschillende vakken:

  • Wij mensen: Maatschappijleer, Geschiedenis en Aardrijkskunde.
  • Kunst en cultuur: Kunstvakken en CKV

Ieder menu heeft één of meer gezamenlijke thema’s, bijvoorbeeld: ‘migratie, samenleven en burgerschap’ of ‘toegepaste en autonome kunst, wat is het verschil?’

Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar gaan uit zichzelf niet vaak naar een museum. Het Cultuurmenu VO wil museumbezoek aantrekkelijker maken voor deze doelgroep. Er zijn museumlessen ontwikkeld die zo veel mogelijk aansluiten op de belevingswereld van de leerlingen. Door deze lessen in menu’s aan te bieden ontstaat er een opbouwende leerlijn. Als de school besluit ieder jaar mee te doen, komen de leerlingen regelmatig in een museum. Doordat de musea de leerlingen een positieve ervaring van het bezoek willen meegeven, zal het bezoek aan een museum op latere leeftijd laagdrempelig zijn.

Wat gaan de leerlingen doen?

Leerlingen worden meegenomen in de wereld van het museum. Zij zullen gestimuleerd worden om te kijken, luisteren, onderzoeken, samenwerken, presenteren, reflecteren en zelf actief te zijn. Ze gaan zich verdiepen in de collecties van de Haagse musea.

Kosten per leerling

Per leerling kost deelname € 5,75 Betalen kan ook met de CJP Cultuurkaart.

Wat is er nog meer?

Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal op de website.

Busvervoer per klas

Busvervoer is mogelijk voor € 27,50 per klas. Betalen kan ook met de CJP Cultuurkaart.

Haagse subsidie cultuurbezoek

Vanaf schooljaar 2019-2020 stelt de gemeente Den Haag subsidie beschikbaar voor de eerste twee leerjaren van het voortgezet onderwijs. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie, is dat je school gebruikmaakt van de landelijke CJP Cultuurkaart. Meer informatie over subsidie.

Gratis Cultuurmenustrippenkaart

Alle deelnemende scholen krijgen voor de contactpersoon van de school en de docenten die meegaan naar de lessen, een Cultuurmenu-strippenkaart cadeau. Deze biedt gratis museumbezoek aan bij alle deelnemende musea. Hiermee wordt voorbereiden op het museumbezoek nog gemakkelijker en leuker!

Inschrijven voor 2019/2020 kan vanaf 13 mei 2019. Ieder jaar geeft de school de klassen opnieuw op voor deelname. De school besluit ieder jaar opnieuw welke klassen meedoen en in welk jaar ze instromen. Het voortgezet onderwijs uit Den Haag en regio kan zich vanaf 13 mei 2019 inschrijven voor schooljaar 2019/2020 via de website.

We wensen alle leerlingen en docenten veel plezier bij het volgen van de Cultuurmenu VO lessen.

Het Cultuurmenu-team

Geachte directie en cultuurcoördinator van de school

In verband met de richtlijnen van het RIVM over het coronavirus moeten wij helaas alle cultuurmenu-lessen zowel voor de basisscholen als voor het voortgezet onderwijs afzeggen, tot en met 6 april 2020 (zo nodig langer).
We zullen proberen zo veel mogelijk de uitgevallen cultuurmenu-lessen opnieuw in te plannen, in de periode na 6 april tot en met 17 juli 2020.
Dit doen we zodra het duidelijkheid is wanneer de musea en de scholen weer open gaan.
U krijgt hierover dan uiteraard een bericht.

Met vriendelijke groet,

Sandra Bal

Hoofd Projectenbureau Haagse Musea
Projectleider Cultuurmenu PO en VO
sbal@cultuurmenu.nl

Download digitale folder 2019-2020

Met dank aan…