Inschrijven voor lessen/workshops kan vanaf 4 mei 2020

Stuur bij speciaal verzoek b.v. projectweek of projectdag,

een email naar

cultuurmenu@bezoekplanner.nl en sbal@cultuurmenu.nl

Spring een gat in de lucht en doe mee!

CULTUURMENU DEN HAAG SCHOOLJAAR 2021/2022

Terug naar nieuwe versie?

Cultuurmenu VO

Achttien Haagse musea geven verschillende lessen/workshops

Het Cultuurmenu VO is een project voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Achttien Haagse musea bieden lessen/workshops aan die speciaal voor het Cultuurmenu VO zijn gemaakt. Onder de noemer ‘musea’ vallen ook alle deelnemende erfgoedinstellingen.

Haagse musea bieden museumlessen aan via een opeenvolgende leerlijn aan klas 1 t/m 3 van het vmbo, havo en vwo. In totaal zijn er 21 lessen/workshops samengevoegd in zeven menu’s om uit te kiezen. Alle lessen/workshops zijn per klas afzonderlijk te boeken.

De lessen sluiten aan op de leergebieden en verschillende vakken:

  • Leerlijn ‘Maatschappijvakken’: Maatschappijleer, Geschiedenis en Aardrijkskunde, Filosofie.
  • Leerlijn ‘Kunst en cultuur’: alle kunstvakken en CKV

Ieder menu heeft één of meer thema’s, bijvoorbeeld:
‘WO II en 75 jaar vrede‘ of ‘Meesterwerk en vakmanschap in de kunst’.

Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar gaan uit zichzelf niet vaak naar een museum.
Met het Cultuurmenu VO willen we museumbezoek voor hen aantrekkelijk en uitdagend maken. Leerlingen gaan met elkaar kijken naar allerlei soorten collecties met de bijbehorende verhalen, maar gaan ook altijd zelf aan de slag. Het museumbezoek kan zo maar ineens een andere (frisse) kijk geven op aspecten in onze samenlevingen. Doordat de musea de leerlingen een positieve ervaring van het bezoek willen meegeven, zal het bezoek aan een museum op latere leeftijd laagdrempelig zijn.

Wat gaan de leerlingen doen?

Ze worden meegenomen in de wereld van het museum. Zij zullen gestimuleerd worden om te kijken, te luisteren, te onderzoeken, samen te werken, te presenteren, reflecteren en zelf actief te zijn. Ze gaan zich verdiepen in de collecties van de Haagse musea.

Kosten per leerling

Per leerling kost deelname € 5,95
Betalen kan ook met de CJP Cultuurkaart.

Lesmateriaal ter voorbereiding en verwerking

Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal is te vinden op de website.

Busvervoer per klas

Busvervoer is mogelijk voor € 35,00 per klas voor scholen die uit Den Haag en de regio komen. Betalen kan ook met de CJP Cultuurkaart.

Gratis Cultuurmenu/museumstrippenkaart

Alle deelnemende scholen krijgen voor de contactpersoon van de school en de docenten die meegaan naar de lessen, een Cultuurmenu-strippenkaart cadeau. Deze kaart biedt gratis museumbezoek aan bij alle deelnemende musea. Hiermee wordt voorbereiden op het museumbezoek nog gemakkelijker en leuker!

Inschrijven voor het schooljaar 2020/2021 kan vanaf 4 mei 2020.

Ieder jaar geeft de school de klassen opnieuw op voor deelname. De school besluit ieder jaar opnieuw welke klassen meedoen en in welk jaar ze instromen. Het voortgezet onderwijs uit Den Haag en regio kunnen zich vanaf 4 mei 2020 inschrijven voor schooljaar 2020/2021 via de website. Voor scholen van buiten de regio Den Haag is er ook een mogelijkheid om in te schrijven.

Op maat aanvragen kan ook

Voor een projectweek of projectdag kan er ook op maat een programma worden samengesteld.

Nieuwe deelnemende musea

Het jaar 2020 staat in het teken van ‘WOII en 75 jaar vrijheid’ en in 2021 is er landelijk aandacht voor ‘mensenrechten, dekolonisatie en internationalisering’.
In menu E, F en G komen deze onderwerpen terug. Menu G is nieuw, hieraan doet mee het Museon, het Museum Sophiahof/Indisch Herinneringscentrum en het Nationaal Monument Oranjehotel.
Het Fotomuseum Den Haag gaat meedoen en geeft les aan klas 1 in menu C.

Pilot praktijkonderwijs

Dit schooljaar start er voor het praktijkonderwijs een pilot bij vier deelnemende musea. Stuur voor meer informatie een email aan sbal@cultuurmenu.nl

Coronamaatregelen

De school ontvangt bij de postverzending van de brochure een inlegvel met de maatregelen die worden getroffen in verband met het coronavirus. Bij de digitaal verzonden versie en op de website komt
hierover ook informatie te staan.

We wensen alle leerlingen en docenten veel (leer) plezier bij het volgen van de Cultuurmenu VO-lessen.

Het Cultuurmenu-team

Download digitale folder 2020-2021

2020 cultuurmenu brochure VO

Met dank aan…