Museum Prinsenhof Delft

Willem van Oranje en de Opstand

Was hij een rebellenleider? Een strijder voor godsdienstvrijheid? Of de grondlegger van de Nederlandse Staat? Vast staat in elk geval dat Willem van Oranje een roerig leven leidde. Tijdens de rondleiding in Museum Prinsenhof Delft maak je kennis met de Vader des Vaderlands en beroemde tijdgenoten zoals Margaretha van Parma, Filips II en de hertog van Alva.

Aan de hand van schilderijen en beelden ontdek je over gebeurtenissen zoals de Nederlandse Opstand en de Beeldenstorm. En natuurlijk zie je ook de kogelgaten die achterbleven op de plek waar Willem van Oranje op gruwelijke wijze werd vermoord.

Doelstellingen van de les

De leerlingen:

  • ontdekken het leven van Willem van Oranje en in het bijzonder zijn leefomgeving:
  • zijn persoonlijke kring en het sociaaleconomische en politieke klimaat waarin hij zich begaf;
  • weten wanneer, waarom, waar en door wie Willem van Oranje vermoord werd;
  • worden zich bewust van het feit dat geschiedenis relevantie heeft voor het heden;
  • gaan met elkaar in gesprek en ontwikkelen een open en onderzoekende houding door naar elkaar te luisteren en oordelen uit te stellen;
  • worden enthousiast gemaakt voor musea in het algemeen en Museum Prinsenhof Delft in het bijzonder.