Mauritshuis

Maurits Muis zoekt Meestermengers

Maurits Muis schildert erop los in het Mauritshuis. In zijn muizen­atelier, ver weg achter de muren van het museum. Wanneer hij even niet weet hoe het verder moet, beklimt hij de deftige trappen om naar de oude schilderijen te gaan kijken. Zo ontdekt hij de geheimen van de beroemde Meesters zoals Rembrandt. Het lukt hem alleen niet om al die prachtige kleuren te maken die hij ziet op de schil­derijen.

Maurits Muis nodigt de leerlingen uit om zelf in het Mauritshuis de geheimen van de schilderijen te ontdekken. In de Kunstwerkplaats worden ze Meestermengers en maken ze nieuwe kleuren voor hem. Van appelgroen tot poepbruin.

Doelstellingen van de les

De leerlingen leren dat het Maurits­huis een museum is waar oude schilderijen hangen. Ze maken kennis met kunst en leren over ruimte, vorm, kleur en compositie (groeperen op vorm of kleur). Ze leren wat een kunstenaar allemaal nodig heeft om een schilderij te maken. En dat kunstenaars door middel van een schilderij hun eigen verhaal vertellen over betekenisvolle onderwerpen (mensen, dieren, feest, natuur, eten of seizoenen). Omdat er veel dialoog is met de kinderen wordt ook de taalontwikkeling bevorderd.