Mauritshuis

Maurits Muis zoekt Meestermengers

Aantal leerlingen en begeleiding

Maximaal 30 leerlingen en 2-4 begeleiders.

Maurits Muis schildert er op los in het Mauritshuis. In zijn muizenatelier, ver weg achter de muren van het museum. Wanneer hij even niet weet hoe het verder moet, beklimt hij de deftige trappen om naar de oude schilderijen te gaan kijken. Zo ontdekt hij de geheimen van de beroemde Meesters zoals Rembrandt. Het lukt hem alleen niet om al die prachtige kleuren te maken die hij ziet op de schilderijen.

Maurits Muis nodigt de leerlingen uit om zelf in het Mauritshuis de geheimen van de schilderijen te ontdekken. In de Kunstwerkplaats worden ze Meestermengers en maken ze nieuwe kleuren voor hem. Van appelgroen tot poepbruin.

Vakken en kerndoelen van de les

Nederlands, kerndoel 1: De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven.
Nederlands, kerndoel 2: De leerlingen leren zich naar vorm en inhoud uit te drukken bij het geven en vragen van informatie, het uitbrengen van verslag, het geven van uitleg, het instrueren en bij het discussiëren.
Kunstzinnige oriëntatie, kerndoel 56: de leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

Doelstellingen van de les

De leerlingen leren dat het Mauritshuis een museum is waar oude schilderijen hangen. Ze maken kennis met kunst en leren over ruimte, vorm, kleur en compositie (groeperen op vorm of kleur). Ze leren wat een kunstenaar allemaal nodig heeft om een schilderij te maken. En dat kunstenaars door middel van een schilderij hun eigen verhaal vertellen over betekenisvolle onderwerpen (mensen, dieren, feest, natuur, eten of seizoenen). Omdat er veel dialoog is met de kinderen wordt ook de taalontwikkeling bevorderd.