Museum Rijswijk

Papier vormen

De leerlingen bezoeken de Papier Biënnale 2022 met werk van 20 hedendaagse internationale kunstenaars waarin papier de hoofdrol speelt. De leerlingen bekijken en bespreken met elkaar verschillende kunstwerken. De tentoonstelling heeft als thema Transition; constante groei, overdaad en vrede zijn minder vanzelfsprekend geworden. De wereld verandert en deze kunstenaars zoeken naar nieuwe wegen. Welke elementen nemen we mee en wat laten we los? Wat vinden de leerlingen belangrijk? Ze onderzoeken op een speelse manier hoe ze met papier driedimensionaal vorm kunnen geven aan hun toekomst.

Doelstellingen van de les

De leerlingen leren:

  • kijken naar en denken over hedendaagse kunst
  • verwoorden van eigen gedachten en het luisteren naar elkaar
  • dat 20 kunstenaars 20 verschillende visies hebben
  • dat papier als materiaal om je uit te drukken enorm veelzijdig is
  • hun eigen wensen uit te drukken met papier
  • zich bewust te worden van zichzelf, de ander en de invloed die zij op elkaar en hun omgeving hebben