Haags Historisch Museum

Haagse Ikkie

Iedereen heeft oren, een neus en een mond en we wonen allemaal in een huis. We eten, we slapen en we spelen. En toch zijn we allemaal anders. Centraal in deze les staat Ikkie. Hij woont in het Haags Historisch Museum en heeft een ik-doos gemaakt. Dat is eigenlijk zijn eigen museum over zichzelf. Tijdens de les worden alle voorwerpen uit de ik-doos behandeld en worden ze vergeleken met vergelijkbare voorwerpen en afbeeldingen van vroeger. Aan de hand van de collectie van het Haags Historisch Museum ontdekken de kinderen dat het dagelijks leven van vroeger anders was dan nu; de stad zag er vroeger anders uit, je woonde anders, je speelde anders, je at andere dingen. Bij elk onderdeel wordt er een spel gedaan om zo samen met Haagse Ikkie van alles te ontdekken over Den Haag, over geschiedenis, over jezelf en je eigen rol in jouw stad of dorp.

Doelstellingen van de les

Met deze les willen wij de leerlingen laten ontdekken wat een museum is en wat je in een museum kunt doen (kijken, informatie verzamelen) en wat erfgoed betekent. De leerlingen krijgen een introductie over de stad Den Haag (de eigen woonplaats) en een introductie over de geschiedenis van Den Haag (het verschil tussen vroeger en nu). Elke opdracht in de museumzalen sluit aan bij één van de vakken op school: lezen, rekenen, natuur en verkeer.
Een belangrijk onderwerp tijdens de les is ‘stamboom’.

Kim Verkade
Kim Verkade