Haags Historisch Museum

Haagse Ikkie

Kijk eens om je heen: alle kinderen hebben ogen, oren, een neus en een mond. Alle kinderen eten, slapen en spelen. En toch is ieder kind nét een beetje anders. In deze museumles ontdekken de leerlingen zichzelf en elkaar met behulp van “Ikkie”. Deze handpop woont in het Haags Historisch Museum en heeft een “ik-doos” gemaakt: een soort minimuseum, met voorwerpen over zichzelf. Herkennen de leerlingen deze voorwerpen? Of eten, wonen en spelen zij net een beetje anders? Door de hedendaagse voorwerpen van Ikkie te vergelijken met oude objecten in het museum, ontdekken de kinderen verschillen en overeenkomsten tussen vroeger en nu. Aan de hand van verschillende spellen in het museum leren de kinderen zichzelf, de ander en de geschiedenis van de stad Den Haag beter kennen.

Doelstellingen van de les

In deze museumles leren de kinderen over de verzamelfunctie van een museum. Daarnaast ontdekken zij verschillen en overeenkomsten tussen zichzelf en andere kinderen, maar ook tussen vroeger en nu. Boven dien maken zij kennis met de geschiedenis van de stad Den Haag.

Deze les kan vanwege vernieuwing van het museum op andere locatie plaats vinden. Waar precies wordt in het online­rooster aangegeven.

Foto: Kim Verkade