Kinderboekenmuseum

Een brief voor Aap

De museumles start met een verhaal waarin Aap een brief heeft ontvangen maar niet kan lezen wat erin staat. Weten de leerlingen het wel? Door in de tentoonstelling op onderzoek uit te gaan, ontdekken ze vanzelf waar ze de brief kunnen vinden en wat erin staat!

De leerlingen bezoeken de tentoonstelling ABC met de dieren mee, waarin alles draait om bekende prentenboekendieren en letters. Zo helpen ze Kleine Ezel met de zoekgeraakte letters, springen ze over de letter-ijsschotsen van Kleine IJsbeer en bedenken ze een nieuw verhaal met Pim en Pom in de hoofdrol.

Doelstellingen van de les

Door het actief spelen met letters wordt bijgedragen aan het ontluikende taalbewustzijn van de leerling. De les sluit aan bij de kerndoelen Nederlands. Daarnaast begrijpen leerlingen wat een museum is, en specifieker wat het Kinderboekenmuseum verzamelt.

© Eveline van Egdom
© Eveline van Egdom