Museum Panorama Mesdag

Met Mesdag mee, naar de zee

Hoe is het mogelijk dat we anno 2023/2024 nog steeds zo’n magische ervaring hebben, wanneer we in Museum Panorama Mesdag aan de Zeestraat de trap naar het Panorama uit 1881 opklimmen en we plotseling aan zee lijken te staan?

We zien de vissersvloot beneden op het strand liggen, de zee in de verte en het dorp Scheveningen en Den Haag achter ons. Hoe hebben Sientje en Hendrik Willem Mesdag het schilderen van dit enorme kunstwerk voor elkaar gekregen? Het Panorama staat centraal. Daarnaast bekijken de leerlingen in de zalen verschillende schilderijen en ze maken schetsen met grafietstift.

In het atelier onderzoeken ze kleur en vorm van de onderdelen lucht, zee en zand. De schetsen gebruiken de leerlingen voor de ‘stoffering’, waarbij de begrippen ruimte en perspectief aan de orde komen.

Doelstellingen van de les

De leerlingen ervaren en beleven de ruimtelijkheid van het duin en het strand. Zij krijgen inzicht in de technieken die Mesdag en zijn tijdgenoten hebben ontwikkeld voor het Panorama. Bij het maken van een groot groepswerk leren de leerlingen samenwerken.