Museum Panorama Mesdag

Met Mesdag mee, naar de zee

Hoe is het mogelijk dat we anno 2022/2023 nog steeds zo’n magische ervaring hebben, wanneer we in het museum aan de Zeestraat het Seinpostduin opklimmen en we plotseling aan zee staan?

We zien de vissersvloot beneden op het strand liggen, de zee in de verte en het dorp Scheveningen en Den Haag achter ons. Hoe hebben Sien en Hendrik Willem Mesdag dit enorme kunstwerk, geschilderd in 1881, voor elkaar gekregen? Het Panorama staat centraal. Daarnaast bekijken de leerlingen in de zalen verschillende schilderijen en maken schetsen met grafietstift.

In het atelier onderzoeken ze kleur en vorm van de onderdelen lucht, zee en zand. De schetsen gebruiken de leerlingen voor de ‘stoffering’, waarin de begrippen ruimte en perspectief aan de orde komen.

Doelstellingen van de les

De leerlingen ervaren en beleven de ruimtelijkheid van het duin en het strand. Zij krijgen inzicht in de technieken die Mesdag en zijn tijdgenoten hebben ontwikkeld voor het ontwikkelen van het Panorama. Bij het maken van een groot groepswerk leren de leerlingen samenwerken.