Inschrijven

Cultuurmenulessen in Den Haagschooljaar 2018-2019

Via de knop inschrijven wordt een nieuw venster geopend waarop u kunt inloggen of de school kunt registreren.
Door een wijziging in het inschrijfsysteem is het helaas niet mogelijk om gebruik te maken van de oude inlogcode.
Wilt u zo vriendelijk zijn om u opnieuw te registreren door op ‘NIEUWE AANMELDING’ te klikken.
Is uw school nog niet eerder geregistreerd dan kunt u de school ook aanmelden door te klikken op ‘NIEUWE AANMELDING’.

Inschrijven kan vanaf 8 mei 2018 tot en met 7 september 2018, (tot twee weken na de zomervakantie) via de website www.cultuurmenu.nl. Het inschrijven verloopt iets anders dan de afgelopen jaren. Voor elk nieuw schooljaar schrijft een school zich opnieuw in. Dat geldt ook voor de scholen die het schooljaar 2017-2018 mee hebben gedaan.

Scholen die eerder meededen krijgen een email
Aan scholen die al eerder hebben meegedaan met het Cultuurmenu wordt per email gevraagd of ze wensen deel te nemen het schooljaar 2018-2019. Hiervoor is in de email een link opgenomen naar de pagina van de school met eigen schoolgegevens. Zo ja, dan wordt verzocht om de gegevens te controleren en zo nodig aan te passen, aan te vullen. Zie ook voor verdere uitleg ‘Opgeven groepen en reserveren’.

Scholen die niet eerder meededen en zich aanmelden
Scholen die niet eerder hebben meegedaan schrijven zich online in via www.cultuurmenu.nl De gegevens die bij inschrijving worden gevraagd betreffen:

 • Schoollocatie en contactpersoon;
 • Opstaplocatie;
 • Factuurbestemming;
 • Schooltype;
 • Aantal verwachte groepen per leerjaar;
 • Menukeuze alle groepen (3 t/m 8);
 • Museumkeuze kleutergroepen.
 • Schooltype

Nadat de school de gegevens heeft gecontroleerd, wordt na bevestiging van inschrijving (bevestigingsknop) een bevestigingsemail gestuurd naar de school met de mededeling dat de inschrijving is geslaagd. In deze email staat dat het t/m 7 september mogelijk is om de details van de groepen op te geven en hoe je dit kunt doen.

Scholen kiezen een museum voor de groepen 1-2 en een menu voor groep 3 t/m 8

Museumlessen voor groep 1-2

Bij het aanmelden geeft de school een voorkeur aan voor A of B of C voor de kleutergroep.

Bij de aanmelding wordt gevraagd uw voorkeur aan te geven voor groep 3 t/m 8:

Op volgorde van binnenkomst wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voorkeur. Ook aan scholen die vorig jaar al deel hebben genomen wordt gevraagd deze voorkeur aan te geven.

Opgeven van groepen en reserveren
Aangemelde scholen worden verzocht hun gegevens van de groepen op te geven. Pas nadat alle groepen zijn opgegeven en bevestigd, kan het roosterproces starten.
De gegevens die per groep worden gevraagd zijn:

 • Leerjaar;
 • Groepsnaam;
 • Aantal leerlingen;
 • Naam docent;
 • Uit te sluiten dagdelen (maximaal 2 dagdelen, bijvoorbeeld een dinsdagmorgen en een vrijdagmiddag).
 • Uit te sluiten data (maximaal 5 per schooljaar)

Nadat de school heeft bevestigd en alle groepen heeft aangemeld (bevestigingsknop aanmeldingen) krijgt de school half september een email met daarin een link naar het rooster en een beschrijving van de procedure voor gewenste wijzigingen. Het rooster is definitief nadat de school heeft verklaard hiermee akkoord te gaan.

Bij elke reservering zit een ‘wijzigingsknop’. Er wordt gevraagd om de redenen van wijzigen. Als de groep in aanmerking komt voor een andere les (dit hangt af van de reden van annulering) wordt er via een mailberichtensysteem een andere les gezocht. Uitzonderingsgevallen worden apart door het Projectenbureau Haagse Musea beoordeeld.

 • Bij een annulering van een les krijgen de betrokkenen (school, erfgoedinstelling en bus) een emailbericht en de les krijgt de status ‘geannuleerd’.
 • Bij start wijzigingsprocedure, een andere les, krijgen de betrokkenen (school, erfgoedinstelling en bus) een emailbericht en de les krijgt status ‘wijzigen’. Hierna vervolgt de wijzigingsprocedure.

In geval van een geldige wijziging wordt er een online communicatiekanaal tussen school en erfgoedinstelling geopend en deze regelen onderling een nieuwe afspraak. Na bevestiging van de afspraak wordt deze definitief in het rooster en krijgen de geregistreerde contactpersonen (school, erfgoedinstelling en bus) een emailbericht en de les krijgt status ‘gewijzigd’.

Inschrijvingsstop
De belangstelling voor het Cultuurmenu is enorm gegroeid de afgelopen jaren. Er kan een bepaald maximum aantal scholen deelnemen. Inschrijving zal geschieden op volgorde van aanmelding.

Roosters en start Cultuurmenu
De school beheert zelf het rooster vanaf het moment van inschrijven en opgeven van de groepen. De eerste cultuurmenulessen zullen begin oktober van start gaan en lopen tot en met december, de tweede lesperiode loopt van januari tot en met april.

Lopend naar het museum
Kunnen groepen lopend naar de cultuurmenules gaan? Het Projectenbureau Haagse Musea regelt busvervoer van de school naar de instellingen. Als de school binnen een straal van 500 meter bij een erfgoedinstelling gevestigd is, wordt gevraagd te voet naar die instelling te gaan. Graag na ontvangst van het rooster een e-mail sturen aan rooster@ cultuurmenu.nl met de vermelding welke groepen lopend naar welke erfgoedinstellingen kunnen gaan. Geen gebruik maken van busvervoer heeft geen invloed op de prijs per leerling.

Inschrijven voor andere erfgoedlessen
Voor inschrijving voor andere lessen naast het Cultuurmenu kunt u rechtstreeks contact opnemen met de erfgoedinstellingen, zie adressen en websites op de contactpagina.