Met dank aan…

logo Nationale Nederlanden

Ook interesse in ondersteuning van het Cultuurmenu?

Wat is het Cultuurmenu?

Het Cultuurmenu is een educatie/erfgoedproject met een aanbod van Haagse erfgoedinstellingen/musea voor scholen in de Haagse regio en de Gemeente Westland. Er is aanbod voor zowel het primair- als voortgezet onderwijs.

Welke erfgoedinstellingen doen er nu mee?

Fotomuseum Den Haag, Monumentenzorg Den Haag, Dienst Stadsbeheer afdeling Archeologie, Galerij Prins Willem V, Haags Historisch Museum, Louwman Museum, Kunstmuseum Den Haag, Kinderboekenmuseum, Mauritshuis, De Mesdag Collectie, Museum Bredius, Museon – Omniversum, Rijksmuseum de Gevangenpoort, Huis van het boek, Museum Panorama Mesdag, Museum Rijswijk, Muzee Scheveningen, Museum Prinsenhof Delft, Nationaal Archief, West Den Haag, Vredespaleis, Museum Sophiahof, Nationaal Monument Oranjehotel.

Hoeveel scholen en leerlingen doen er mee?

In het schooljaar 2020-2021 gaven 84 scholen zich op om mee te doen met in totaal 25.000 leerlingen.

Doelstellingen van het project

Leerlingen maken kennis met de grote verscheidenheid en de rijkdom van het cultureel erfgoed in Den Haag, doordat zij elk jaar een andere erfgoedinstelling bezoeken.
In schoolverband gaan leerlingen vaker naar culturele erfgoedinstellingen.

Erfgoedinstellingen en scholen werken samen, doordat het programma inhoudelijk aansluit bij het schoolcurriculum en bij de thema’s waar groepen bij verschillende vakken mee bezig zijn. De erfgoedinstelling wordt zo een schoollokaal op locatie. Meer doelstellingen staan op deze website.

Sponsors/fondsen

Omdat wij geen steun van de overheid ontvangen is het voor ons extra waardevol als u ons zou willen ondersteunen!
Door het Cultuurmenu financieel te ondersteunen kunnen jaarlijks meer dan 25.000 schoolkinderen genieten en leren van de Cultuurmenulessen. Voor sponsors en fondsen is een vermelding op de website mogelijk, maar ook jaarlijks in brochure, affiche, jaarverslag en op de Cultuurmenubus. Deze bus rijdt gedurende 8 maanden dagelijks door Den Haag en omgeving om kinderen van school naar het museum te vervoeren.
Hebt u andere ideeën hierover? Die zijn uiteraard bespreekbaar.

Contact?

Voor verdere informatie omtrent de mogelijkheden kunt u contact opnemen met Sandra Bal tel. 070-3381458 of e-mail naar sbal@cultuurmenu.nl

Hartelijk dank voor uw belangstelling alvast!

Met vriendelijke groet,
Sandra Bal
Hoofd Projectenbureau Haagse Musea