Kunstmuseum Den Haag

Op bezoek bij de beeldhouwer

In deze museumles maken de leerlingen kennis met de meest uiteenlopende beeldhouwwerken van het Kunstmuseum. De leerlingen bekijken beelden in brons van grootmeesters als Rodin, maar ook beelden van nu komen tijdens de les aan bod. Wat vinden beeldhouwers belangrijk bij het maken van een ruimtelijk beeld? En kun je dat ontdekken wanneer je er omheen loopt en ernaar kijkt? Door kijkopdrachten- en spelletjes te doen, leren de kinderen vormen en materialen herkennen. Net als echte beeldhouwers gebruiken zij in de les ruimtelijke materialen waarmee voorstelling, vorm, materiaal en textuur tastbaar worden.

Doelstellingen van de les

  • De leerlingen leren begrippen passend bij kunst, meetkundige objecten en verhoudingen.
  • De leerlingen kunnen basisvormen, zoals kegels en cilinders, en diverse vormsoorten herkennen en benoemen.
  • De leerlingen tekenen naar waarneming en construeren met ruimtelijk materiaal.