Cultuurmenu voor primair onderwijs (2019 -2020)

opent ramen en deuren!

Zelf rondsnuffelen, ontdekken en zelf doen!

Leerlingen maken kennis met cultureel erfgoed in 20 Haagse musea/erfgoedinstellingen.

Het Cultuurmenu is een erfgoededucatie project van de Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea voor het primair onderwijs in Den Haag en regio. Het Cultuurmenu bestaat uit drie menu’s waarin twintig Haagse musea lessen aanbieden die speciaal voor het Cultuurmenu zijn gemaakt. Onder de noemer ‘musea’ vallen ook alle deelnemende erfgoedinstellingen. Scholen die meedoen zijn verzekerd van busvervoer van en naar de musea.

Er kan een keus worden gemaakt uit drie cultuurmenu’s. De museumlessen in de menu’s zijn ontwikkeld met veel aandacht voor schoolthema’s, die ook terugkomen in het voorbereidend en verwerkend lesmateriaal voor in de klas.

Alle deelnemende scholen krijgen voor de leerkrachten een Cultuurmenu-strippenkaart cadeau. Hiermee heeft een leerkracht gratis toegang tot alle deelnemende musea. Zo wordt voorbereiden op het museumbezoek nog gemakkelijker en leuker!

Binnen het Cultuurmenu is de doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’ opgenomen. De leerlingen ontdekken, door naar verschillende soorten musea te gaan, hoe verschillend de collecties zijn bij de Haagse musea. Ze leren de betekenisvolle verhalen kennen die hierbij horen. Er is aandacht voor diverse cultuuruitingen, voor vroeger en nu en de verbinding naar de toekomst.

Tijdens de cultuurmenulessen ontdekken de leerlingen de musea en gaan ze met elkaar samenwerken. Belangrijk is de ruimte voor verwondering, het ontdekken van de eigen gedachten en de gedachten van anderen over de collecties.
Vorig schooljaar deden 24.000 leerlingen mee. Tientallen scholen doen al jarenlang trouw en enthousiast mee. De reacties van de scholen zijn zeer positief.
Mede dankzij de goede samenwerking en de feedback van de leerkrachten is het Cultuurmenu al jaren een succes.

We vinden het belangrijk dat scholen met ons meedenken! Op onze website staan evaluatieformulieren. Ieder jaar vindt er een klankbordoverleg plaats waar alle deelnemende scholen voor worden uitgenodigd.
Het tarief voor deelname aan het Cultuurmenu is 5,95 per leerling, inclusief busvervoer.
n.b. Voor het schooljaar 2019/2020 krijgen de scholen via de regeling Prestatiebox primair onderwijs 11,78 per leerling voor cultuureducatie.

Het Cultuurmenu PO wordt mogelijk gemaakt door de scholen, de musea en door een groot aantal fondsen en sponsors die erfgoededucatie een warm hart toedragen. Jaarlijks komen er nieuwe financiële ondersteuners bij. Dat is fantastisch. Zo kan het Cultuurmenu PO het zestiende schooljaar in!
We wensen alle leerlingen veel verwondering toe bij het ontdekken van de Haagse musea,

Het Cultuurmenuteam

Geachte directie en cultuurcoördinator van de school

In verband met de richtlijnen van het RIVM over het coronavirus moeten wij helaas alle cultuurmenu-lessen zowel voor de basisscholen als voor het voortgezet onderwijs afzeggen, tot en met 6 april 2020 (zo nodig langer).
We zullen proberen zo veel mogelijk de uitgevallen cultuurmenu-lessen opnieuw in te plannen, in de periode na 6 april tot en met 17 juli 2020.
Dit doen we zodra het duidelijkheid is wanneer de musea en de scholen weer open gaan.
U krijgt hierover dan uiteraard een bericht.

Met vriendelijke groet,

Sandra Bal

Hoofd Projectenbureau Haagse Musea
Projectleider Cultuurmenu PO en VO
sbal@cultuurmenu.nl

Met dank aan…