Cultuurmenu Den Haag schooljaar 2020/2021

Cultuurmenu bubbels!

Een wereld vol kleur en verwondering!

Cultuurmenu Den Haag schooljaar 2021/2022

Terug naar nieuwe versie?

Wat is het Cultuurmenu?

Het Cultuurmenu is een erfgoededucatieproject van de Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea voor het primair onderwijs in Den Haag en regio. Het Cultuurmenu bestaat uit drie menu’s waarin 21 Haagse musea en een Delfts museum lessen aanbieden die speciaal voor het Cultuurmenu zijn gemaakt. Onder de noemer ‘musea’ vallen ook alle deelnemende erfgoedinstellingen.
Scholen die meedoen zijn verzekerd van busvervoer van en naar de musea.

Drie cultuurmenu’s

Uit de drie cultuurmenu’s kan een keuze worden gemaakt. De museumlessen in de menu’s zijn ontwikkeld met veel aandacht voor schoolthema’s, die ook terugkomen in het voorbereidend en verwerkend lesmateriaal voor in de klas. Het les­materiaal is te vinden op de website. Sinds vorig jaar doet Museum Prinsenhof Delft mee en dit jaar gaat voor het eerst Galerij Prins Willem V meedoen.

Leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’

Binnen het Cultuurmenu is de doorgaande leerlijn ‘Kennismaken met cultureel erfgoed’ opgenomen.
De leerlingen ontdekken, door naar verschillende soorten musea te gaan, hoe verschillend de collecties zijn bij de musea. Ze leren de betekenisvolle verhalen kennen die hierbij horen. Belangrijk is de ruimte voor verwondering, het ontdekken van de eigen gedachten en de gedachten van anderen over de collecties en de verhalen die hierbij horen.

Gelijke kansen voor alle leerlingen

De museumlessen zijn gemaakt met veel aandacht voor de diverse achtergronden van de leerlingen.
We ontvangen leerlingen met verschillende (culturele) achtergronden. De lessen worden steeds op niveau aangepast. We willen alle leerlingen gelijke kansen bieden en er voor zorgen dat deelnemende klassen zich verbonden en gewaardeerd voelen. Met de scholen is jaarlijks overleg over hun wensen. Deze worden meegenomen in de samenstelling van de lessen.

Meedenken

Vorig schooljaar deden 77 scholen mee met 23.000 leerlingen en gaven we 900 museumlessen.
Tientallen scholen doen al jarenlang trouw en enthousiast mee. De reacties van de scholen zijn zeer positief. Mede dankzij de goede samenwerking en de feedback van de leerkrachten is het Cultuurmenu al jaren een succes. We vinden het belangrijk dat scholen met ons meedenken! Op onze website staan evaluatieformulieren. Ieder jaar vindt er een klankbordoverleg plaats waar alle deelnemende scholen voor worden uitgenodigd.

Deelname tarief

Het tarief per leerling voor deelname aan het Cultuurmenu is € 5,95, inclusief busvervoer.
N.B. Voor het schooljaar 2020-2021 krijgen scholen een bedrag van € 15,78 per leerling voor cultuur­educatie.

Gratis Cultuurmenu-strippenkaart

Alle deelnemende scholen krijgen voor de leerkrachten een Cultuurmenu-strippenkaart cadeau. Hiermee heeft een leerkracht gratis toegang tot alle deelnemende musea. Zo wordt voorbereiden op het museumbezoek nog gemakkelijker en leuker!

Zeventiende schooljaar!

Het Cultuurmenu PO wordt mogelijk gemaakt door de scholen, de musea en door een groot aantal fondsen en sponsors die erfgoededucatie een warm hart toedragen. Jaarlijks komen er nieuwe financiële ondersteuners bij. Dat is fantastisch.
Zo kan het Cultuurmenu PO het zeventiende schooljaar in!

We wensen alle leerlingen veel inspiratie en plezier toe bij het ontdekken van de Haagse musea,

Het Cultuurmenuteam