Pilot van nieuw project ‘De Haagse Museumtent’ gaat door!

Het Projectenbureau Haagse Musea gaat starten met een nieuw project:
De Haagse Museumtent’ Er is voldoende financiering gevonden voor de pilot, in september 2022 zijn we begonnen met de eerste voorbereidingen. In januari t/m maart 2023 vinden de proeflessen voor de scholen en de proefbezoeken aan de senioren in buurthuizen en zorginstellingen plaats. Als de pilot goed verloopt dan kunnen scholen en instellingen in 2024 zelf reserveren en meedoen.

De Haagse Museumtent

De tent is bedoeld als een beschutte plek, die ook binnen opgezet kan worden, waar je even in een andere wereld komt. De wereld van de Haagse Musea. De tent reist naar je toe, maar je gaat als dat kan, daarna ook zelf op bezoek bij de musea.

Wat is het idee:

De museumtent, de introductiefilm, koffers met objecten, foto’s en dergelijke gaan op reis naar diverse scholen en organisaties voor senioren in Den Haag en de regio. Daar wordt over het museum verteld door museumdocenten (of: educatoren) die ook meewerken aan het Cultuurmenu PO en VO. Elke les of bijeenkomst bevat bovendien een activiteit om met elkaar te doen. Tezamen vormen alle onderdelen een laagdrempelige kennismaking met de culturele instelling.

Achtergrondinformatie over het project

Dit nieuwe project sluit aan bij diverse maatschappelijke kerndoelen: gelijke kansen voor iedereen, lokaal verbinden en leefbare buurten. De Museumtent is tevens een verbindende factor met de Cultuurmenu’s. Het project is ontstaan vanuit de gedachte dat klassen die om diverse redenen niet gemakkelijk op pad kunnen op deze manier toch kennis kunnen maken met de musea uit hun omgeving. Het is ook bedoeld om scholen extra te ondersteunen met het voorbereiden van de cultuurmenulessen en hierdoor het museumbezoek voor hen aantrekkelijk te maken.

Andere doelgroepen, waaronder senioren kunnen op een laagdrempelige en interactieve manier kennismaken met de deelnemende musea. Zorginstellingen en groepen senioren en hun verzorgers/mantelzorgers krijgen inspiratie hoe een museumbezoek kan bijdragen aan het welzijn van de deelnemers.

Wat zit er in de koffer en wat gebeurt er mee:

In de koffer zitten objecten waarmee je kennis maakt met het museum. Deze objecten geven aanleiding tot allerlei verhalen die worden gedeeld met de verhalen van de bezoekers van de museumtent.

Wat willen we ermee bereiken?

Bij de leerlingen:
We bieden zo veel mogelijk leerlingen uit de diverse wijken (waaronder aandacht/prachtwijken) een kans om kennis te maken met het culturele erfgoed in hun eigen omgeving. Van huis uit krijgen ze die kans veelal niet. De presentaties worden op het juiste niveau gegeven, rekening houdend met culturele achtergronden, taal en reken achterstanden, etc.

Bij senioren en andere doelgroepen:
We brengen mensen met elkaar in contact, iedereen kan meedoen.
We geven kunstzinnige en artistieke activiteiten waardoor bezoekers zich geïnformeerd en betrokken voelen en zich blijvend verbonden voelen met de maatschappij. Door het aanbieden van kunst en cultuur op een goed niveau worden mensen geprikkeld en gestimuleerd en om over allerlei zaken na te denken. Ze blijven daardoor actief en voelen zich gezien en gewaardeerd. We betrekken de doelgroep bij de ontwikkelingen in de samenleving. We stimuleren het museumbezoek.

Met dank aan: