Museon – Omniversum

Wereldkaart in beweging

Deze les gaat over het mondiale perspectief van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog en zoomt in op de ervaringen van mensen die de Tweede Wereldoorlog als kind of jongere meemaakten. De leerlingen maken opdrachten, ieder rond een ander verhaal in de tentoonstelling.

Doelstellingen van de les

De leerlingen kijken naar de Tweede Wereldoorlog als een wereldwijde strijd tussen asmogendheden en geallieerden en verdiepen zich in de levensverhalen van kinderen in verschillende landen en met uiteenlopende achtergronden. De leerlingen leren dat de Verenigde Naties is opgericht door de geallieerde landen (‘United Nations’) en als hoofddoel heeft om te zorgen voor vrede.