Museon – Omniversum

Kind in oorlog

De meeste leerlingen kennen in grote lijnen het verloop van de Tweede Wereldoorlog. In deze les gaan we in op de vraag: wat hebben kinderen meegemaakt? Wat betekende het als je ouders kozen voor het verzet, of juist voor de NSB, of als je Joods, Roma of Sinti was? Na een inleiding verdiepen de leerlingen zich individueel in het oorlogsverhaal van één van de kinderen. Zo komen de leerlingen van alles te weten over thema’s zoals verdriet, gevaar, geheim, geloof, school en bevrijding.

Als afsluiting kijken we naar het heden. Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de ervaringen van kinderen in de Tweede Wereldoorlog en kinderen in de oorlogen van nu?

Doelstellingen van de les

Leerlingen laten nadenken over de invloed die oorlog, waar ook ter wereld, heeft op het dagelijks leven van kinderen.