MENU A

Cultuurmenu VO Leerlijn Kunst en cultuur:
CKV en kunstvakken

Omschrijving van menu A:
Beeldende Kunst, Haagse school en hedendaags Haags

Aan dit menu doen drie musea mee die een relatie hebben met Den Haag en beeldende kunst: de Haagse school en hedendaagse kunst. Muzee Scheveningen heeft diverse collecties: historisch, kunsthistorisch en natuurhistorisch. Vanuit de kunsthistorische en de historische collectie krijgen de leerlingen een beeld van de vissers- en badplaats Scheveningen vanaf de 19e eeuw. Door naar schilderijen van de Haagse School te kijken krijgen de leerlingen een goed tijdbeeld.

In Museum Panorama Mesdag zien we het Scheveningen van 1881. Hendrik Willem Mesdag heeft op een reusachtig doek het leven van de vissersbevolking en het werken op zee weergegeven. Hoe de stad Den Haag er toen uitzag is goed zichtbaar op zijn beroemde panorama. Mesdag was naast schilder ook verzamelaar en een zeer sociaal betrokken en bewogen mens. Wat leerde hij van de vissers en hoe heeft hij destijds zo een groot schilderij kunnen maken?

West Den Haag is een presentatieinstelling gehuisvest aan het Lange Voorhout in het voormalige pand van ambassade van de VS. Hendrik Willem Mesdag was voorzitter van Pulchri Studio op het Lange Voorhout en vertoefde veel in deze omgeving, hij was in zijn tijd een belangrijke hedendaagse kunst initiatiefnemer. De tentoonstellingen van West in dit monumentale gebouw zorgen nu voor een bijzondere wisselwerking tussen hedendaagse kunst, architectuur en de recente historie van stad. Waar dient een ambassade voor en hoe verhoudt het zich ten opzichte van de recente geschiedenis? Wat verstaan we onder kunst en welke verschillende kunstvormen kennen we? Wat is de plek en het belang van kunst in onze maatschappij? Deze en meer vragen zullen onder andere naar voren komen tijdens de cultuumenules.