Museon-Omniversum

VN in actie! Wat vind jij?

Wat is internationale samenwerking? En hoe doet de VN dat? Dit ga je ontdekken door middel van verschillende kijk- zoek- en associatieopdrachten in de themazaal Verenigde Naties. Die informatie heb je nodig voor het tweede deel van de workshop: het geven en bespreken van jullie meningen. Je laat je eigen mening horen over kwesties die spelen bij de VN, dat doen we met behulp van korte clips en stemkastjes. Er is geen goed of fout, al jullie meningen doen ertoe!

Doelstellingen van de les

Je krijgt inzicht in internationale samenwerking (in de Verenigde Naties) en welke thema’s hierbij spelen en laat je eigen mening horen. Na afloop kan je voorbeelden noemen van onderwerpen waarop internationaal wordt samengewerkt en weet hoe die zich verhouden tot de Nederlandse situatie.