Nationaal Monument Oranjehotel

Besef hoe kwetsbaar vrijheid is

Het Oranjehotel was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Duitse bezetter hield hier ruim 25.000 mensen gevangen. Op de plek waar het echt gebeurd is, ontdekken de leerlingen op een interactieve manier het persoonlijke verhaal van een voormalige gevangene. Er zijn 10 verschillende verhalen met vragen die de leerlingen in groepjes op een tablet beantwoorden. In alle verhalen staan de ervaringen van de gevangene en het ontbreken van vrijheid centraal. Leerlingen worden hiermee aan het denken gezet over het belang van vrijheid.

Doelstellingen van de les

Leerlingen krijgen inzicht in de gevolgen van de aantasting van de rechtsstaat en worden zelf aan het denken gezet over het belang van vrijheid en recht. Daarnaast leren ze over het leven tijdens de Duitse bezetting en de verschillende keuzes die mensen tijdens de Tweede Wereldoorlog maakten.