Omschrijving van menu D:

De geschiedenis bewaren en verzamelen

In dit menu laten drie erfgoedpartners, de afdeling Archeologie van de Gemeente Den Haag, het Haags Gemeentearchief en het Haags Historisch Museum, zien hoe zij samenwerken en op welke manier zij elkaar nodig hebben. Hoe ze elkaar versterken en aanvullen bij het vertellen van het verhaal van Den Haag. Samen brengen zij heden en verleden bij elkaar.

Het startpunt van de lessen is een gebeurtenis van enkele jaren geleden. In 2012 zijn bij archeologisch onderzoek voor de deur van het Haags Historisch Museum de resten van de Doelenpoort (1583) teruggevonden. Ooit was dit één van de toegangspoorten naar het Binnenhof.

In de les voor klas 1 bij Afdeling Archeologie & Natuur- en Milieueducatie ontdekken de leerlingen welke voorwerpen door de archeologen zijn gevonden, hoe ze dat hebben gedaan en wat deze voorwerpen kunnen vertellen over de bewoners rond de Hofvijver. In het 2e jaar wordt de zoektocht voortgezet met o.a. kaarten en geschreven bronnen in het Haags Gemeentearchief.
Klas 3 maakt in het Haags Historisch Museum kennis met diverse historische voorwerpen, gelinkt aan personages uit de omgeving van de Hofvijver. Ze ontdekken hoe bronnen samenkomen en hoe voorwerpen bewaard en gepresenteerd worden.