Omschrijving per leerlijn en bijbehorende menu’s

Leerlijn ‘Maatschappijvakken’

Maatschappijleer, geschiedenis, aardrijkskunde, filosofie

Den Haag heeft meer dan 20 musea/erfgoedinstellingen, herinneringscentra en ook een stads- en een nationaal archief. Zij bevatten interessante historische collecties met vele wetenswaardigheden over Haags immaterieel en materieel erfgoed. Via de leerlijn ‘Maatschappijvakken’ oriënteren de leerlingen zich op dit collectiegebied van 9 Haagse deelnemende musea.

De leerlijn Maatschappijvakken van het Cultuurmenu VO heeft als doel: een brede verdiepende bijdrage te leveren aan de kennis van leerlingen over verschijnselen uit de actuele werkelijkheid vanuit maatschappelijke, geschiedkundige, aardrijkskundige en filosofische context. De lessen bouwen voort op de kerndoelen uit het primair onderwijs die horen bij ‘Mens en samenleving’, ‘Ruimte en tijd’ en ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’. Binnen deze leerlijn staat de persoonlijke betrokkenheid van de leerlingen centraal.

Ze worden in de lessen gestimuleerd om vragen te stellen, hun inlevingsvermogen te vergroten, een open en verkennende houding als doel en middel te hebben en een eigen standpunt te bepalen. De leerlingen leren om te werken met bronnen en onderzoeksobjecten welke zijn afgestemd op het niveau van de klas. De museumlessen hebben als doel een bijdrage te leveren aan het opbouwen van een persoonlijk kader, waardoor leerlingen de wereld in al haar complexiteit beter leren begrijpen. Binnen ieder menu wordt met gezamenlijke thema’s en kerndoelaccenten gewerkt aan de kerndoelen in het VO. Ieder museum geeft les aan een vooraf bepaald leerjaar. Daardoor is de lesinhoud zoveel mogelijk afgestemd op het schoolcurriculum, de leeftijd van de leerling en de leerstof die op school gegeven wordt.