MENU F

Cultuurmenu VO Leerlijn ‘Maatschappijvakken’:
Maatschappijleer, Geschiedenis en Aardrijkskunde

Omschrijving van menu F:
Over de hele wereld, migratieverhalen

Aan dit menu doen drie musea mee die als gezamenlijk thema hebben: migratie, samenleving, burgerschap. Leerjaar 1 gaat naar het Nationaal Archief, leerjaar 2 bezoekt het Haags Historisch Museum en leerjaar 3 gaat op pad met de afdeling Monumentenzorg en Welstand van de Gemeente Den Haag. Door de eeuwen heen is de Nederlandse samenleving nooit een constante factor geweest. Migraties van (kleine en grote) groepen mensen hebben altijd plaatsgevonden. De verschillende factoren die ten grondslag liggen aan de verhuizingen of verplaatsingen kunnen van allerlei aard zijn. Mensen migreren vanwege armoede, oorlog, om economische of politieke redenen, omdat ze bedreigd worden of omdat ze op zoek gaan naar geluk of liefde. Ook Nederlanders hebben zich door de eeuwen heen over de hele wereld gevestigd. Dit is bijvoorbeeld goed terug te vinden in de koloniale geschiedenis en bij de vele Nederlandse emigranten die zijn vertrokken naar Canada en Noord-Amerika.

Doel is om leerlingen te laten inzien en begrijpen dat bijna iedereen in de omgeving mensen heeft of kent die ooit geëmigreerd of gevlucht zijn en dat migratie iets van alle tijden is. De leerlingen ervaren tijdens de lessen dat alle mensen op zoek zijn naar een veilige, goede woon- en leefplek en dat ieder mens een volwaardige plaats in de maatschappij zoekt. Vragen zijn ook; waar bestaan de problemen rondom migratie uit en hoe lossen we deze op? Wat moet er met alle vluchtelingen gebeuren en wie bepaalt er nu eigenlijk wat? De leerlingen leren dat het belangrijk is in een samenleving om elkaars gewoonten, gebruiken en religies te respecteren. Als burger ben je pas een echte wereldburger als je hiertoe instaat bent.