Uitleg Cultuurmenu VO

Twintig museumlessen/workshops

Aan dit project doen zestien Haagse musea en erfgoedinstellingen mee. De interactieve lessen voor klassen 1 t/m 3 zijn per leerjaar terug te vinden onderaan deze pagina.
De lessen zijn per leerjaar/per klas te boeken. Op de website staan voorbereidende en verwerkende lesmaterialen. Voor het praktijkonderwijs zijn er in totaal 12 lessen, verder zijn alle lessen geschikt voor vmbo t/m gymnasium. Iedere les wordt steeds op het niveau van de klas afgestemd. De uitgebreide uitleg over onze doelstellingen, de didactische aanpak, de twee leerlijnen en de menuopzet van dit project is terug te vinden op uitwerking van de Cultuurmenu VO leerlijnen.

2023-2024 Inschrijven schooljaar

Inschrijven kan vanaf 10 mei 2023 t/m half juni 2024.
De school kan in het online boekingssysteem per museum uit beschikbare data kiezen. De lessen zijn per leerjaar/per klas te boeken.

De interactieve lessen

De interactieve lessen zijn opgebouwd uit een receptief, een productief en een reflecterend deel. Zo zullen de leerlingen kijken, luisteren, onderzoeken, een creatief proces volgen, zelfstandig opdrachten uitvoeren en de opgedane kennis en ervaring interpreteren. De lessen duren 75 minuten.

Voorbereidend en verwerkend lesmateriaal voor op school

Het lesmateriaal kan gratis worden gedownload. De museumles van Cultuurmenu VO begint en eindigt op school met het maken van het voorbereidende en verwerkende lesmateriaal. Het is belangrijk dat de leerlingen goed voorbereid zijn op het bezoek en de museumles na afloop goed verwerken. Vanaf augustus 2023 staan alle lesmaterialen online.

Deelnamekosten per leerling per les

Deelname aan de lessen kost per les € 6,95 per leerling. Dit bedrag kan ook verrekend worden met de CJP Cultuurkaart van de school.

Busvervoer

Alleen voor scholen uit de regio Den Haag (Den Haag, Wassenaar, Rijswijk, Delft, Leidschendam, Voorburg, Westland) is busvervoer voor € 40,00 per klas mogelijk t/m april 2024 (daarna is er een aangepast tarief). Van 1 mei t/m 1 juli (een week voor de zomervakantie) is busvervoer op aanvraag beschikbaar, klassen kunnen uiteraard ook met eigen vervoer komen. Betalen met CJP Cultuurkaart is mogelijk. Scholen van buiten de regio Den Haag kunnen alleen deelnemen als ze met eigen vervoer komen. Het busvervoer kan tijdens de online inschrijving op de website direct geboekt worden.

Een half uur voor aanvang van de les staat de bus klaar op de afgesproken opstapplek.
Is de rijafstand langer, dan belt de busmaatschappij de school om een andere tijd af te spreken. Zelf bellen met de busmaatschappij BAB VIOS Touringcars kan ook: 0174 315090 (maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur).
Als er busvervoer is geboekt dan wordt u als begeleider vriendelijk verzocht erop toe te zien dat de leerlingen een half uur van tevoren klaar staan op de afgesproken opstapplek. Als de groep te laat komt, kan het museum niet de gehele les geven, omdat er aansluitend vaak volgende museumlessen gepland staan.

Groepsgrootte

De maximale omvang van de groep wordt per museum bepaald. Dit staat aangegeven bij elke les, zowel in deze brochure als op de website. Als de groepsgrootte op het moment van vertrek zal afwijken van het aantal dat bij inschrijving is opgegeven, geef dit dan tijdig door, bij voorkeur via uw eigen account van school of via een e-mail aan cultuurmenu@bezoekplanner.nl.  Dit is belangrijk voor het museum en het aantal zitplaatsen in de bus. De groep wordt gesplitst als er voor een les een grotere groep leerlingen is opgegeven dan is toegestaan.

Aantal begeleiders vanuit school

Bij iedere lesomschrijving in de brochure en op de website staat per museum het gewenste aantal begeleiders genoemd. Het is helaas niet mogelijk om meer begeleiders mee te nemen dan wordt aangegeven. Dit heeft te maken met de ontvangstmogelijkheid en met het aantal zitplaatsen in de bus.

Lesmomenten, lestijden en tijdsduur van de les

De lessen van het Cultuurmenu VO worden gegeven in drie periodes: september t/m december, januari t/m april De lestijden zijn in deze twee periodes: 9.15 uur, 10.45 uur en 13.30 uur. Van mei t/m 9 juli zijn de lestijden 10.45 uur en 13.00 uur. De museumlessen duren 75 minuten, alleen de les van het Nationaal Archief duurt 105 minuten.

Op maat aanvragen voor projectweek/dag kan ook

Voor een projectweek/-dag kan er ook voor een aantal klassen tegelijk een aanvraag worden gedaan. Stuur een e-mail met uw vraag naar cultuurmenu@bezoekplanner.nl en sbal@cultuurmenu.nl. Hiervoor wordt extra per verzoek/per klas €15,00 kosten in rekening gebracht. In nauw overleg met de school worden er lesmomenten en eventueel busvervoer geregeld. Dit bedrag kan ook betaald worden met de CJP kaart.

Opgeven van klassen en reserveren

Bij het aanmaken van een reservering wordt gevraagd diverse gegevens in te vullen. Wilt u dit zo nauwkeurig mogelijk doen, dit is belangrijk voor het samenstellen van het rooster.

Vult u bij de gegevens altijd in:

  1. alle klassen die u wilt opgeven met het juiste aantal leerlingen per klas
  2. het niveau van de groep
  3. de naam van de klassendocent die meegaat

Vervolgens wordt het leerjaar van de klas aangegeven. Daarna worden de beschikbare musea getoond. Na het selecteren van een museum kan een keuze worden gemaakt uit één van de beschikbare data.

Roostervragen – roosterwijzigingen

Stuur een bericht via het account van de school via de homepage­berichten, icoon ‘stuur een bericht’, of stuur een e-mail naar de roosterhelpdesk: cultuurmenu@bezoekplanner.nl.

Verhindering van de groep binnen 24 uur

Als binnen 24 uur voor aanvang van een les blijkt dat een groep verhinderd is, dit graag z.s.m. doorbellen aan de hotline: 0174-315090 en daarna ook invoeren via uw account. Bellen met de hotline kan op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur.

CJP Cultuurkaart

Tenslotte wordt gevraagd of uw school nog gebruik wil maken van de huidige CJP Cultuurkaart van het schooljaar 2022/2023 of van het nieuwe schooljaar 2023/2024, of dat u geen gebruik wil maken van deze kaart.

€ 5,00 subsidie per leerling Gemeente Den Haag

De Gemeente Den Haag geeft € 5,00 per leerling voor klas 1 t/m 3 subsidie aan Haagse scholen die aangesloten zijn bij de CJP Cultuurkaart. Om hiervoor in aanmerking te komen kunt u de klassen inschrijven via de website van CultuurSchakel. De gemeentelijke subsidie geldt voor alle lessen voor klas 1 t/m 3 voor alle scholen met een CJP Cultuurkaart!

Reserveringen en start Cultuurmenu VO

Op de website kan de school altijd de reserveringen bekijken. Na de reservering is er per boeking nog 2 dagen bedenktijd, daarna zijn de reserveringen definitief. De eerste museumlessen zullen in september 2023 van start gaan.

Annuleren

Het is altijd mogelijk om een les te annuleren. De reden van annulering bepaalt of de klas in aanmerking komt voor een vervangende les. Restitutie van het lesgeld vindt bij annulering niet plaats, tenzij het gaat om een geval van overmacht of een uitzonderlijke situatie (extreme weersomstandigheden, plotselinge ziekte). In het account van de school kunnen de lessen geannuleerd worden. Daar wordt ook gevraagd om de reden en of er een ander lesmoment wordt gewenst. Afhankelijk van de reden krijgt de school een vervangende datum voor de les. Let op: Deze vervangende les kan in rekening worden gebracht als de reden van annulering niet valt onder een situatie van overmacht.

Relevante wijzigingen voor het rooster doorgeven

Hieronder vallen alle andere relevante zaken als: wijziging aantal leerlingen, adreswijziging, opstapplaatswijziging of splitsing van de groepen. Zij kunnen via het account van school worden doorgegeven. Op de homepage staat een knop met ‘stuur een bericht’. U kunt eventueel ook een e-mail sturen aan de helpdesk: cultuurmenu@bezoekplanner.nl.

Annuleren via uw account

Wilt u een reservering annuleren die niet binnen 24 uur plaatsvindt? Volg dan de instructies in uw account. Of de groep in aanmerking komt voor een andere les, hangt af van de reden van annulering. Er wordt via een mailberichtensysteem een andere les gezocht. Uitzonderingsgevallen worden apart door het Projectenbureau Haagse Musea beoordeeld.
Bij een annulering van een les krijgen de betrokken school, het museum en de busmaatschappij een e-mail en de les krijgt de status ‘geannuleerd’.

Evaluatieformulieren en klankbord­vergadering

Op de website staan evaluatie­formulieren voor de leerkrachten en voor de directie/cultuurcoördinatoren. Ingevulde formulieren komen terecht op het Projectenbureau Haagse Musea en bij het betreffende museum waar de les is gevolgd. Door het invullen van de formulieren draagt u bij aan het zo optimaal laten verlopen Cultuurmenu VO. Ook vindt er ieder jaar een klankbord­vergadering plaats. Alle deelnemende scholen ontvangen hiervoor een uitnodiging. Voor de leerlingen is een eenvoudig evaluatieformulier gemaakt. Na de lessen krijgt de leerkracht een brief uitgedeeld waarop staat hoe dit werkt, het is altijd vrijblijvend om hier aan deel te nemen.

© Huis van het boek
klas 1 klas 2 klas 3
Leerlijn kunst en cultuur Leerlijn kunst en cultuur Leerlijn kunst en cultuur
THEMA MENU A:
Beeldende kunst, Haagse School, hedendaags Haags
MUZEE SCHEVENINGEN
Scheveningen in beeld
MUSEUM PANORAMA MESDAG
Stap in het grootste schilderij van Nederland
WEST DEN HAAG
Kunst in de voormalige Amerikaanse ambassade
vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium
praktijkonderwijs praktijkonderwijs praktijkonderwijs
THEMA MENU B:
Toegepaste en autonome kunst. Wat is het verschil?
KINDERBOEKENMUSEUM
Wat was eerst? Het woord of het beeld?
HUIS VAN HET BOEK
Zoek het boek!
KUNSTMUSEUM DEN HAAG
Wonen in een schilderij
vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium
praktijkonderwijs
THEMA MENU C:
Meesterwerk en vak. Manschap in de kunst
FOTOMUSEUM DEN HAAG
Snapshot of meersterwerk?
DE MESDAG COLLECTIE
Mesdag: meester en verzamelaar
MAURITSHUIS
Hollandse meesters uit de 17de eeuw
vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium
Leerlijn maatschappijvakken Leerlijn maatschappijvakken Leerlijn maatschappijvakken
THEMA MENU D:
Een kijkje achter de schermen
HAAGS HISTORISCH MUSEUM
Aan de slag als museummedewerker
MUSEON-OMNIVERSUM
Een kijkje in het heelal
MONUMENTENZORG
De Hof van Wouw en de tuinen
vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium
praktijkonderwijs praktijkonderwijs praktijkonderwijs
THEMA MENU E:
Over recht en onrecht
RIJKSMUSEUM DE GEVANGENPOORT
Van alle kanten bekeken
VREDESPALEIS
Vrede door recht
MUSEON-OMNIVERSUM
VN in actie!
vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium
praktijkonderwijs
THEMA MENU F:
Over de hele wereld. Migratieverhalen
NATIONAAL ARCHIEF
Van Huis en Haard
HAAGS HISTORISCH MUSEUM
De wereld in Den Haag
MONUMENTENZORG
Je ging op reis en je nam mee?
vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium
praktijkonderwijs
THEMA MENU G:
WOII en na 75 jaar vrijheid
MUSEON-OMNIVERSUM
Kind in oorlog
MUSEUM MOLEN DE VLIEGER
Onderduiken, een risico voor onderduikers en bewoners
NATIONAAL MONUMENT ORANJEHOTEL
Besef hoe kwetsbaar vrijheid is
kopklassen vmbo t/m gymnasium vmbo t/m gymnasium
praktijkonderwijs praktijkonderwijs praktijkonderwijs